کلاسه بندي دانه هاي شن و ماسه با استفاده از ترکیب نتایج حاصل از کلاسه بندي بر روي ویژگیهاي مجزا توسط ایده پایه اي تئوري ترکیب شواهد

هدف اصلی این مقاله نشان دادن افزایش ضریب درستی تصمیم در کلاسه بندي دانه هاي شن و ماسه بر مبناي ترکیب اطلاعات روي ویژگیهاي مجزا می باشد در این مقاله از 75 تصویر، از دانه هاي شن و ماسه که در 5 کلاس اصلی تقسیم بندي شده بودند استفاده شده است. ابتدا بدون در نظر گرفتن کلاسهاي اصلی، روي اطلاعات کلاسه بندي بدون مربی انجام گرفت. در ادامه مرحله آموزش، پس از آماده شدن اطلاعات حاصل از خوشه بندي، روي ویژگیهاي مختلف و با توجه به داشتن برچسب کلاسهاي اصلی، نحوه پراکندگی کلاسهاي اصلی در کلاسهاي بدست آمده مشخص می شود که می تواند به عنوان مرجعی در مرحله ارزیابی استفاده شود. در مرحله ارزیابی طی الگوریتمی براي نمونه هاي آزمایشی، احتمال عضویت در کلاسهاي بدست آمده از خوشه بندي و سپس کلاسهاي اصلی بدست می آید .پس از این مرحله با داشتن اطلاعات مربوط به ویژگیهاي مختلف،عمل ترکیب با توجه به ایده پایه اي قانون Dempster &Shafer یا تئوري ترکیب شواهد انجام می گیرد .در مجموع روش ارائه شده نه تنها باعث افزایش نرخ درستی انتخاب به میزان قابل توجهی شده است ، بلکه قابلیت تصمیم گیري درست را نیز ، بهبود بخشیده است.

 

جمال قاسمی. رضا قادري
دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک دانشگاه مازندران ،استاد یاردانشکده مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه مازندران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *