کتاب Encyclopedia Of Electronic Components – Vol.1

دانلود کتاب Encyclopedia Of Electronic Components Vol.1

Encyclopedia of Electronic Components Volume 1: Resistors, Capacitors, Inductors, Switches, Encoders, Relays, Transistors 1st Edition

Want to know how to use an electronic component? This first book of a three-volume set includes key information on electronics parts for your projects—complete with photographs, schematics, and diagrams. You’ll learn what each one does, how it works, why it’s useful, and what variants exist. No matter how much you know about electronics, you’ll find fascinating details you’ve never come across before.

Convenient, concise, well-organized, and precise

Perfect for teachers, hobbyists, engineers, and students of all ages, this reference puts reliable, fact-checked information right at your fingertips—whether you’re refreshing your memory or exploring a component for the first time. Beginners will quickly grasp important concepts, and more experienced users will find the specific details their projects require.

این دانشنامه شامل اطلاعات کلیدی در مورد قطعات الکترونیک با استفاده از عکس، نقشه ها و نمودارها است؛ و از این طریق به شما یاد می دهد که هر قطعه چگونه کار می کند، چه انواعی دارد و چرا استفاده استفاده می شود.
مهم نیست که چقدر شما در مورد الکترونیک می دانید، این مرجع برای همه علاقمندان به الکترونیک مانند: معلمان، مهندسان، و دانش آموزان در همه سنین مفید است؛ و اطلاعات قابل اعتمادی را ارائه می دهد.
این مجموعه اولین و تنها دانشنامه قطعات الکترونیکی است که در ارائه مطالب خود بسیار دقیق عمل می کند؛ و برای این منظور از منابع بسیار معتبر از جمله دیتاشیت کارخانه سازنده قطعات استفاده می نماید.

جلد اول
نویسنده: چارلز پلات
ناشر: Maker Media
تاریخ انتشار: 2012
مهمترین سرفصلها: منابع تغذیه و تبدیل کننده ها، مقاومتها، خازنها، سلفها، سوئیچ ها، انکدرها، رله ها و ترانزیستورها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *