کتاب 50 پروژه ساخت راکت از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : 50Model Rocket Projects For The Evil Genius

نویسنده : Gavin D. J. Haper

ناشر : McGraw-Hill

 

سر فصل های کتاب :

 1. History of Rocketry
 2. Rocket Science
 3. The Model Rocketeer’s Workshop
 4. Model Rocket Stability
 5. Constructing Model Rockets
 6. Recovery Systems
 7. Launching Model Rockets
 8. Rocket Math
 9. Model Rocket Photography
 10. Model Rocket Movie Cameras
 11. Rocket Mail
 12. Introduction to the Flight Computer
 13. Educating with Model Rocketry
 14. Model Rocket Clubs

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *