کتاب 50 پروژه خارق العاده اتومبیل از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : 50Awesome Auto Pojects For The Evil Genius

نویسنده : Gavin D. J. Harper

نشر : McGraw-Hill

 

سر فصل های کتاب :

 1. Instrumentation
 2. Comfort Features
 3. Intelligent Functions
 4. Secuity and Safety
 5. A Computer in Your Car
 6. Power Supplies
 7. Display Technologies
 8. Input Devices
 9. In-Car Audio
 10. Storage Devices
 11. Speech Recognition
 12. GPS
 13. Onboard Diagnosics
 14. Wireless Connections
 15. Car PC Sofware

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *