کتاب 50 پروژه خارق العاده اتومبیل از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : 50Awesome Auto Pojects For The Evil Genius

نویسنده : Gavin D. J. Harper

نشر : McGraw-Hill

 

سر فصل های کتاب :

 1. Instrumentation
 2. Comfort Features
 3. Intelligent Functions
 4. Secuity and Safety
 5. A Computer in Your Car
 6. Power Supplies
 7. Display Technologies
 8. Input Devices
 9. In-Car Audio
 10. Storage Devices
 11. Speech Recognition
 12. GPS
 13. Onboard Diagnosics
 14. Wireless Connections
 15. Car PC Sofware

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.