کتاب 22 پروژه رادیو و گیرنده از سری Evil Genius

نام انگلیسی کتاب : 22Radio and Receiver Projects for the Evil Genius

نویسنده : TOM PETRUZZELLIS

ناشر : McGraw-Hill

 

سرفصل های کتاب :

 1. Radio Background and History
 2. Identifying Components and Reading Schematics
 3. Electronic Parts Installation and Soldering
 4. AM, FM, and Shortwave Crystal Radio Projects
 5. TRF AM Radio Receiver
 6. Solid-State FM Broadcast Receiver
 7. Doerle Single Tube Super-Regenerative Radio Receiver
 8. IC Shortwave Radio Receiver
 9. 80Meter Code Practice Receiver
 10. WWV 10 MHz “Time-Code” Receiver
 11. VHF Public Service Monitor (Action-Band) Receiver
 12. 6Meter Band Amateur Radio Receiver
 13. Active and Passive Aircraft Band Receivers
 14. VLF or Very Low FrequencyRadio Receiver
 15. Induction Loop Receiving System
 16. Lightning Storm Monitor
 17. Ambient Power Receiver
 18. Earth Field Magnetometer Project
 19. Sudden Ionospheric Disturbance (SIDs) Receiver
 20. Aurora Monitor Project
 21. 21Ultra-Low Frequency (ULF) Receiver
 22. 22Jupiter Radio Telescope Receiver
 23. 23Weather Satellite Receiver
 24. 24Analog to Digital Converters (ADCs)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *