کتاب 123 تجربه رباتیک از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : 121Robotics Experiments For The Evil Genius

نویسنده : Myke Predko

ناشر : McGraw-Hill

 

سر فصل های کتاب :

Introduction to Robots
Robot Structures
Basic Electrical Theory
Magnetic Devices
Drivetrains
Semiconductors
Our Friend , the 555 Chip
Optoeelectronics
Audio Electronics
Digital Logic
Power Supplies
Sequential Logic Circuits
Learning to Program Using the Parallax Basic Stamp 2
Interfacing Hardware to the Basic Stamp 2
Sensors
Mobile Robots
Navigation

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *