کتاب پیل سوختی هیدروژنی از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : Fuel Cell Projects For The Evil Genius

نویسنده : Gavin D. J. Harper

ناشر : McGraw-Hill

 

سر فصل های کتاب :

History of Hydrogen and Fuel Cells
The Hydrogen Economy
Producing Hydrogen
Hydrogen Storage
Platinum Fuel Cells
Alkaline Fuel Cells
PEM Fuel Cells
Microbial Fuel Cells
High-Temperature Fuel Cells
Direct Methanol Fuel Cells
Hydrogen Safety
Hydrogen Transport
More Fun with Hydrogen!
Fuel Cell Competitions

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.