کتاب پیل سوختی هیدروژنی از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : Fuel Cell Projects For The Evil Genius

نویسنده : Gavin D. J. Harper

ناشر : McGraw-Hill

 

سر فصل های کتاب :

History of Hydrogen and Fuel Cells
The Hydrogen Economy
Producing Hydrogen
Hydrogen Storage
Platinum Fuel Cells
Alkaline Fuel Cells
PEM Fuel Cells
Microbial Fuel Cells
High-Temperature Fuel Cells
Direct Methanol Fuel Cells
Hydrogen Safety
Hydrogen Transport
More Fun with Hydrogen!
Fuel Cell Competitions

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *