کتاب پروژه های تلفن از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : Telephone Projects For The Evil Genius

نویسنده : TOM PETRUZZELLIS

ناشر : McGraw-Hill

 

سر فصل های کتاب :

 1. Telephone History
 2. How the Telephone Works
 3. Identifying Electronic Components
 4. Reading Schematics
 5. Electronic Parts Installation and Soldering
 6. Telephone Privacy Guard
 7. Modem Protector
 8. Telephone Amplifiers and Projects
 9. Phone Recorder Switch Project
 10. Telephone Conferencer Unit
 11. The Frustrator
 12. Hold Circuits and Projects
 13. Telephone Ringer Projects
 14. Phone Line Status Circuits and Projects
 15. Telephone and Phone Line Testers
 16. FM Telephone Transmitter
 17. Telephone Project
 18. Talking/Musical Telephone Ringer
 19. Telephone Tollsaver
 20. Infinity Bug/Transmitter Project
 21. Radio Phone Patch
 22. Telephone Phone Intercom
 23. Speaker-Phone Project
 24. Telephone Scrambler
 25. Telephone Tattletale
 26. DTMF Telephone Controller Project
 27. The BASIC STAMP Microcontroller
 28. DTMF Touch-Tone Generator/Decoder Display
 29. Caller-ID/Blocker Project
 30. Page-Alert
 31. Tele-Alert Project
 32. Remote Temperature Monitor

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *