کتاب پروژه های بازیافتی از مجموعه Evil Genius

نام انگلیسی کتاب : Recycling Projects For The Evil Genius

نویسنده : Russel Gehrke

ناشر : McGraw-Hill

 

سر فصل های کتاب :

 1. My Shade of Green
 2. Recycling the Good, the Bad, and the Ugly
 3. Greening Up Household Cleaners
 4. Greening Up with Safer Pest Controls
 5. Recycling Plastics and Composite Projects
 6. Recycling Paper and Cardboard Fiber Projects
 7. Solar-Powered Compost Projects
 8. Clean with Green Projects
 9. Home-Friendly Green Pest and Weed Control Projects
 10. Just-for-Fun Projects and 101 Cool Tips
 11. Making Money with the Items You’ve Made and Sources

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *