کتاب میکروکنترلر PICAXE از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : PICAXE Microcontroller For The Evil Genius

نویسنده : Ron Hackett

ناشر : McGraw-Hill

 

سر فصل های کتاب :

PART ONE : PICAXE Basics
  – Introduction to PICAXE Programming and Projects
  – Introduction to Stripboard Circuits
  – Designing and Building a +5V Regulated Power Supply
  – Hardware Overview of the PICAXE M2-Class Processors
  – The Ins and Outs of PICAXE Interfacing
  – Introduction to ADC Inputs on M2-Class Processors
PART TWO : PICAXE Peripheral Projects
  – Introduction to the PICAXE-20X2 Processor
  – Infrared Input from a TV Remote Control
  – Interfacing Parallel LCDs
  – Serializing a Parallel LCD
  – Interfacing Keypads
  – SPI Communication
  – Background Timing on the 20X2 Processor
  – Constructing a Programmable Multifunction
  – Peripheral Device
  – Developing Software for the Evil Genius MPD
PART THREE : Octavius: An Advanced Robotics
  – Experimentation Platform
  – Birthing Octavius
  – Driving Octavius
  – Programming Octavius
  – Epilogue: What’s Next for Octavius ?

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *