کتاب مدار های منطقی پیام نور – داوود کریم زادگان مقدم

پیشگفتار :

اين كتاب با توجه به سر فصل تعيين شده برای دانشجويان دانشگاه پيام نور در رشته كامپيوتر با گرايش نرم افزار تهيه و تنظيم شده است . در تهيه اين كتاب سعی بر آن شده است تا مباحثی كه برای تدريس درس سه واحدی مدار منطقی لازم به تدريس است ، مطرح گردند . اين كتاب مشتمل بر نه فصل مي باشد . در ابتدای كتاب ليست سر فصل مطالب قيد شده است . در انتهای كتاب مجموعه ای از سؤالات شامل  90 سوال تستی و 23 سوال تشريحی به همراه پاسخ نامه سؤالات تستی ارائه شده است . نظر به لزوم جاگذاری معادل فارسی كلمات تخصصی برای راحتی فهم دانشجويان دو واژه نامه به صورت انگليسی به فارسی و فارسی به انگليسی در انتهای كتاب آمده است.

در صفحه پايانی كتاب ليست منابع و ماخذ نيز برای آگاهی دانشجويان ارائه شده است . اين اثر با دقت نظر فراوان كارشناسان مديريت توليد مواد و تجهيزات آموزشی مورد ارزيابی قرار گرفت كه بدين وسيله از جناب آقای اكبری به نمايندگی از آن عزيزان قدردانی مي نمايم . كتاب حاضر بعنوان منبع درسی در دانشگاه پيام نور اعلام شده كه بعلت كوتاه بودن زمان امكان رفع كليه ايرادات تايپی و نگارشی ميسر نشد . لذا با وجود سعی و دقت فراوان در پديد آوردن اثری خود خوان ضمن پذيرفتن ايرادات احتمالی ، در نوبت اول تيراژ اين اثر محدود خواهد بود تا در نيم سال آينده بعد از دريافت پيشنهادات اصلاحی صاحب نظران ، اساتيد و دانشجويان نسبت به چاپ در تيراژ بالاتر اقدام گردد .

در پايان از آقاي مهندس كاميار آهنكوب كه در تنظيم و تدوين كتاب همكاری شايانی داشته اند سپاسگزاری ميكنم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *