کتاب طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ انتشارات McGraw-Hill – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : Switching Power Supply Design – Third Edition

نویسندگان : Abraham I. Pressman – Keith Billings – Taylor Morey

ناشر : McGraw-Hill

لازم به ذکر است کتاب پیش رو یکی از بهترین منابع آموزشی در جهان می باشد که مطالعه آن به تمامی علاقه مندان به ساخت منابع تغذیه سوئیچینگ و مدارات الکترونیک قدرت توصیه می شود .

سر فصل های کتاب :

 1. Basic Topologies
 2. Push-Pull and Forward Converter Topologies
 3. Half- and Full-Bridge Converter Topologies
 4. Flyback Converter Topologies
 5. Current-Mode and Current-Fed Topologies
 6. Miscellaneous Topologies
 7. Transformers and Magnetic Design
 8. Bipolar Power Transistor Base Drive Circuits
 9. MOSFET and IGBT Power Transistors and
 10. Gate Drive Requirements
 11. Magnetic-Amplifier Postregulators
 12. Analysis of Turn “On” and Turn “Off” Switching
 13. Losses and the Design of Load-Line Shaping Snubber Circuits
 14. Feedback Loop Stabilization
 15. Resonant Converters
 16. Typical Waveforms for Switching Power Supplies
 17. Power Factor and Power Factor Correction
 18. Electronic Ballasts: High-Frequency Power Regulators for Fluorescent Lamps
 19. Low-Input-Voltage Regulators for Laptop Computers and Portable Electronics

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *