کتاب سیستم های قدرت – انتشارات Wiley – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : Electric Power Systems

نویسندگان : B.M. Weedy – B.J. Cory – N. Jenkins – J.B. Ekanayake – G. Strbac

انتشارات : Wiley

 

سر فصل کتاب :

 1. Introduction
 2. Basic Concepts
 3. Components of a Power System
 4. Control of Power and Frequency
 5. Control of Voltage and Reactive Power
 6. Load Flows
 7. Fault Analysis
 8. System Stability
 9. Direct-Current Transmission
 10. Overvoltages and Insulation Requirements
 11. Substations and Protection
 12. Fundamentals of the Economics of Operation and Planning of Electricity Systems

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *