کتاب بیونیک از مجموعه Evil Genius – زبان اصلی

نام انگلیسی کتاب : Bionics For The Evil Genius

نویسنده : Newton C. Braga

ناشر : McGraw-Hill

 

سر فصل های کتاب :

  • Introduction
  • Biology and Electronics
  • 25Practical Projects

Experiments with an Electric Fish
Visual Biofeedback
Audion Biofeedback
Nerves Stimulator
Stroboscopic Lamp
Bio Amplifire
Panic Generator
Magnetic Field Generator
Hypnotic LEDs
Bionic Trap
Animal Conditioner
White Noise Generator
Bionic Ear
Insect Killer
Bionic Tactile Organ
Lie Detector
Bionic Smell Generator , …

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *