کتاب اصول و مبانی ابزار دقیق

دانلود کتاب کتاب اصول و مبانی ابزار دقیق

مبانی ابزار دقیق  – آموزش فنی وتخصصی شرکت ملی گاز ایران

در سال هاي اخیر کنترل اتوماتیک نقش عمده اي در پیشرفت صنایع داشته است و امروزه کنترل اتوماتیک یک قسمت مهم و جدا ناشدنی از فرایند می باشد. صنایع مختلف از واحدهاي کوچک تا مجتمع هاي بزرگ صنعتی همه به نحوي از دستگاه هاي کنترل استفاده می کنند بطوریکه بهره برداري مطلوب از نظر اقتصادي و فنی بدون استفاده از سیستم کنترل اتوماتیک میسر نخواهد بود. رشد اقتصادي کشورهاي فراصنعتی و رقابت سایر کشورهاي توسعه یافته بر سر در اختیار گرفتن بازارهاي جهانی و همچنین رقابت کشورهاي در حال توسعه براي رسیدن به کشورهاي توسعه یافته، نیاز به اتوماسیون و رسیدن به حداکثر تولید ضمن حفظ استاندارد و کیفیت را امري اجتناب ناپذیر نموده است.

کنترل اتوماتیک که از دستگاه ساعت آبی آغاز شده بود با پیشرفت فناوري تا حدي ادامه یافت که به کمک سیستم هاي جدید کنترل مبتنی بر ریزپردازنده و رایانه و بکار گیري الگوریتم هاي فازي لاجیک یا شبکه هاي عصبی مسائل کنترل فضائی نظامی صنعتی و … بخوبی قابل حل می باشد. ادوات الکترونیکی که به عنوان وسائل جانبی سیستم هاي کنترل استفاده می شود از جمله ترانسمیترها نیز داراي توانائی هاي خاص و بسیار بالاست بطوریکه به راحتی قابل انطباق با سیستم هاي کنترل امروزي می باشند. با دخالت رایانه و نرم افزارهاي قوي در سیستم هاي کنترل این سیستم ها (سیستم کنترل توزیعی )به کمک صنایع عظیم شتافت.

کتاب اصول و مبانی ابزار دقیق دارای 9 فصل مشتمل بر روش های های اندازه گیری فشار ، روش های اندازه گیری دما ، روش های اندازه گیری سطح -فاصله و ارتعاشات ، روش های اندازه گیری جریان سیالات ، روش های انتقال سیگنال در سطح فیلد ، محرک ها ، شبکه های صنعتی و سیستم های کنترل متمرکز می باشد.

نام کتاب: اصول و مبانی ابزاردقیق

مولف: مهندس حمید فضلعلی

 

1 comment(s) on “کتاب اصول و مبانی ابزار دقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *