کاربرد ساختارهاي کربني نانومتري براي انجام ليتوگرافي زير ميکرومتري و نانومتري با استفاده از گسيل الکتروني

رشد عمودي نانولولـه هـاي کربنـي چنـدديواره، امکان ساخت ترانزيستور تونل زني‐ گسيل ميداني را فراهم کند مي . به علت نوک هـاي تيـز نانولولـه هـا، ترانزيـستور قادراست درآستانه ۵ولت، جريان گسيلي بين کاتدو آنـدي که به فاصله ي ۱۰۰ميکرومتر از نوک نـانو لولـه هـا قـرار دارد، برقرار کند. با لايه نشاني اکسيد تيتـانيم بـه دور نـانو لوله، گيت و نانولوله از يکديگر جـدا مـي شـوند. اعمـال ولتاژ به گيت ترانزيستور ، جريـان گـسيلي آن را کـاملا کنترل مي نمايد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *