کاربرد روش لیاپا نوف مستقیم در بهبود میرایی نوسا نات قدرت بوسیله کنترل UPFC

سیستمهاي قدرت بزرگ بهم پیوسته اغلب نوساناتی با میرایی ضعیف را بین ژنراتورهاي سنکرون و زیر سیستمها تحمل می کنند.این مقاله روشی را بر اساس کاربرد مدل سیستم غیرخطی و روش لیاپانوف مستقیم در بهبود میرایی نوسانات قدرت با استفاده از UPFCارائه می کند.یک استراتژي کنترل حالت متغیر که سیگنالهاي محلی توان اکتیو وراکتیو موجود را بکار می برد،با تحقیقات بسیار بدست آمده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *