چشم انداز صنعت برق و استراتژي هاي جديد

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – چشم انداز صنعت برق و استراتژي هاي جديد در بهره گيري از اين صنعت

دانلود مقاله: چشم انداز صنعت برق و استراتژي هاي جديد در بهره گيري از اين صنعت

نياز انسان امروز به انرژي برق در تمام جوانب زندگي ،امري اجتناب ناپذير است. از اين رو مطالعه گذشته صنعت برق، بررسي امكانات كنوني و پيش بيني آينده اين صنعت از اهميت بالايي برخوردار است. مقاله پيش رو، گزارشي است از مطالعات كشورهاي توسعه يافته در موضوع انرژي و مسيري كه اين مطالعات براي صنعت برق پيش بيني كرده اند .
در ادامه با مقايسه اين مطالعات و نتايج آن با وضعيت كنوني صنعت برق در كشور، به ذكر استراتژي ها و برنامه ها ي لازم براي همسو شدن با مسير جهاني انرژي  رداخته شده است .
بديهي است كه براي تحقق اين هدف، استفاده از نتايج آماري كشورهاي توسعه يافته و حتي كشورهاي در حال توسعه هم رديف ايران، مفيد خواهد بود. در پايان نيز اقدامات چند ساله اخير در موضوع انرژي مورد بررسي قرار گرفته و راه كارها و پيشنهاداتي براي ادامه هر چه موفق تر مسير پيش رو ، بيان گرديده است.

مصطفي عيدياني،  ميلاد صمدي شادلو، احسان داودي،  حسن ابيضي،  تكتم شريفيان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *