پیش بینی سهام شرکت ایران خودرو به کمک شبکه ي عصبی چندجمله اي (PNN)

هدف این تحقیق، بررسی توانایی هاي شبکهي عصبی چندجمله اي (PNN) در تخمین سهام شرکت ایران خودرو به عنوان نمونه است، دلیل انتخاب این شرکت، اهمیت بالاي سهام آن در بازار بورس و تغییرات زیاد سهم آن بر اساس شرایط بازار میباشد، چرا که در صورت یافتن نتیجه اي مناسب براي این نمونه، میتوان توانایی شبکه را به بازار بورس نیز تعمیم داد. در بررسی هاي انجام شده دریافتیم که گستره ي داده هاي مورد پردازش، شکل پراکندگی آنها و معیار تغییر این پراکندگی در قدرت تخمین شبکه بسیار موثر است.

 

مجتبی مسعودينژاد و ادهم بیکی خشک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشجویان کارشناسی کنترل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *