پيش بيني پيك بار ماهيانه و فروش انرژي برق منطق هاي زنجان در سال هاي 1386 و 1385 با استفاده از شبكه عصبي

با توجه به اهميت مقوله پيش بيني صحيح بار در امر توليد و برنامه ريزي توسعه شبكه قدرت در اين مقاله به پيش بيني پيك بار همزمان ماهيانه و فروش انرژي برق منطقه اي زنجان در سالهاي 1386 و 1385 پرداخته شده است . روشي كه براي اين منظور به كار گرفته شده است استفاده از شبكه هاي عصبي چند لايه پيشخور مي باشد كه داراي قابليت بالايي در تقريب توابع و پيش بيني هستند . براي آموزش شبكه به نحوي كه امر
پيش بيني را درست انجام دهد مقادير سالهاي گذشته پيك بار همزمان ماهيانه و فروش انرژي از سال 1373-1384 به عنوان داده هاي آموزش براي شبكه اعمال شده است و از الگوريتم يادگيري Resilient Backpropagation استفاده شده است . مقادير كوچك خطاي يادگيري براي شبكه نشان دهنده اين واقعيت است كه شبكه الگوهاي ارايه شده را به نحو مناسبي ياد گرفته است . بنابراين نتايج حاصل از پيش بيني با اين روش
از دقت مناسب و قابل قبولي برخوردار مي باشد. در خاتمه نيز به بررسي روند تغييرات پيك بار ماهيانه و فروش تعرفه هاي مختلف در سالهاي 1386 و 1385 وتفاوت آنها با سال 1384 پرداخته شده است.

 

سجاد گلواني
دانشجوي كارشناسي ارشد
دانشگاه زنجان
هادي حسينيان
دانشجوي كارشناسي ارشد
دانشگاه زنجان
سيد هادي حسيني
استاد يار گروه برق
دانشگاه زنجان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *