پيش بيني و مديريت بار الكتريكي با استفاده از تجزيه و تحليل داده ها

قتصادي و اجتماعي، از متغير هاي محيطي نظير شرايط آب و هوايي نيز تاثير ميپذيرند كار و تكنيك بسيار زيادي را طلب ميكند. به عنوان نمونه نمودار دادهاي مصرف برق بر اثر تاثير متغير محيطي دما، نوسان و اعوجاج پريوديك فراواني را از خود نشان ميدهد كه تحليل چنين نمودار پيچيده اي نياز به ملاحظه هاي خاصي نظير حذف كردن برخي از داده هاي مفيد ميباشد. با توجه به اين شرايط مدل هاي توسعه يافته جهت پيش بيني بار الكتريكي هميشه از ديدگاه بلند مدت كلان اقتصادي يا از ديدگاه مديريت اجرايي و مهندسي توليد برق در كوتاه مدت مورد توجه قرارگرفته اند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *