پيش بيني ورشكستگي بنگاه هاي اقتصادي قابل پذيرش

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – رويكردي جديد بر پيش بيني ورشكستگي بنگاه هاي اقتصادي قابل پذيرش در بورس برق و انرژي با استفاده از اتوماتاي يادگير

دانلود مقاله : رويكردي جديد بر پيش بيني ورشكستگي بنگاه هاي اقتصادي قابل پذيرش در بورس برق و انرژي با استفاده از اتوماتاي يادگير

در دنياي امروزي، امنيت سرمايه گذاري يكي از مهمترين نگراني هاي محيط هاي اقتصادي است . اطمينان از سود آور بودن سرمايه گذاري ها و كاهش ريسك هاي  اقتصادي موجب رونق چرخة اقتصادي مي گردد. با توجه به آغاز به كار بورس انرژي و برق در سه ماهة دوم سال جاري ( 1390 )، ارائة مشاوره هاي جانبي به سرمايه  گذاران در اولويت خواهد بود . پيش بيني ورشكستگي بنگاه هاي اقتصادي، نه تنها به سرمايه گذاران در اولويت دهي و جلوگيري از دست رفتن اصل و فرع سرمايه كمك  مي كند بلكه، تاثير بسزايي در نحوة اعتباردهي و در نتيجه جلوگيري از نابودي بنگاه اقتصادي خواهد داشت. در اين مقاله، براي اولين بار، مسألة پيش بيني ورشكستگي  بنگاه هاي اقتصادي مرتبط با حوزة برق و انرژي، در محيط شركت هاي ايران، بررسي مي گردد. براي اين منظور از اطلاعات 200 سال-شركت، از بين شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سال هاي 1380 تا 1388 ، استفاده شده است. در كلية مطالعات تعداد شركت هاي ورشكسته و غيرورشكسته مساوي در نظر  گرفته شده و شركت هاي ورشكسته بر مبناي مادة 141 قانون تجارت انتخاب شده اند. به منظور ايجاد يك رابطة پيشنهادي جهت پيش بيني ورشكستگي مالي شركت  هاي مرتبط با حوزة برق و انرژي، از اتوماتاي يادگير استفاده شده است. مطابق نتايج ارائه شده، راهكار پيشنهادي نيازه اي فني و اقتصادي مسأله را ارضاء نموده و به نتايج رضاي تمندي دست يافته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *