پيش بيني ناپايداري ولتاژ و كاربرد آن در تعيين زمان

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – ارائه شاخصي جهت پيش بيني ناپايداري ولتاژ و كاربرد آن در تعيين زمان مناسب حذف بار كاهش ولتاژي

دانلود مقاله : ارائه شاخصي جهت پيش بيني ناپايداري ولتاژ و كاربرد آن در تعيين زمان مناسب حذف بار كاهش ولتاژي

پايداري ولتاژ توانايي سيستم قدرت در حفظ ولتاژ قابل قبول در تمامي باسهاي سيستم در شرايط نرمال و بعد از مواجهه با اغتشاش مي باشد. سيستم هنگامي  ناپايدار ولتاژ مي باشد كه وقوع يك اغتشاش باعث كاهش فز اينده و غير قابل كنترل سطح ولتاژ شود.شاخص هاي پايداري ولتاژ اسكالر هايي هستند كه تغييرات پارامترهاي سيستم قدرت را بررسي مي كنند. اين شاخص ها كه مي توانند براساس آناليزهاي استاتيكي و يا مدل هاي ديناميكي سيستم قدرت باشند، توانايي تعيين باس هاي بحراني، ارزيابي پايداري هر خط متصل بين دو باس و يا ارزيابي حاشيه پايداري سيستم را دارا مي باشند. در اين مقاله شاخصي ارائه شده است كه توانايي  تشخيص وقوع ناپايداري ولتاژ در شبكه را دارا مي باشد . عملكرد اين شاخص مبتني بر رفتار تغييرات ولتاژ و نرخ تغييرات ولتاژ بعد از وقوع يك رخداد مي باشد. مزيت اين  شاخص بار محاسباتي پايين آن مي باشد كه عملكرد آن را براي كاربرد هاي آن لاين مناسب مي سازد. در اين مقاله از اين شاخص براي تعيين زمان مناسب حذف بار كاهش ولتاژي نيز استفاده شده است . نتايج شبيه سازي هاي صورت گرفته بر روي دو شبكه 14 باسه و 39 باسه IEEE ، نشان دهنده عملكرد مناسب شاخص در پيش بيني وقوع ناپايداري ولتاژ و تعيين زمان مناسب براي شروع حذف بار مي باشد.

جواد ساده
دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد گناباد
گناباد – ايران

محمد حسين فردوسي
كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامي
گناباد – ايران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *