پيش بيني كوتاه مدت توان باد با استفاده از مدل عصبي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  -پيش بيني كوتاه مدت توان باد با استفاده از مدل عصبي

دانلود مقاله : پيش بيني كوتاه مدت توان باد با استفاده از مدل عصبي -فازي خطي محلي و تبديل موجك

پيش بيني توان باد و آگاهي از مقدار آن در آينده از اهميت بالايي براي بهره برداران سيستم قدرت،

به منظور تخصيص

بهينه واحد هاي توليدي و نيز مالكان نيروگا ه هاي بادي برخوردار است.

در اين مقاله رويكردي مبتني بر تركيب پيش پردازش تبديل موجك و مدل عصبي – فازي خطي محلي

براي پيش بيني كوتاه مدت توان باد ارائه مي شود . تبديل موجك داراي توانايي هاي قابل توجهي در حوزه پردازش

سيگنال و سري هاي زماني است.

همچنين مدل هاي عصبي – فازي خطي محلي قابليت مناسبي در مدل سازي سيستم هاي پيچيده و غير خطي دارند . در روش پيشنهادي ابتدا سري

زماني توان باد توسط تبديل موجك به مؤلفه هاي فركانس پايين (تقريب) و فركانس بالا (جزئيات) تجزيه مي شود.

سپس هر يك از مؤلفه هاي تقريب و جزئيات توسط يك مدلمستقل عصبي- فازي خطي محلي مدل مي شود و مدل توسعه

يافته براي پيش بيني مقادير آينده تقريب و جزئيات مورد استفاده قرار مي گيرد. در نهايت مقادير پيش بيني شده براي

مؤلفه هاي تقريب و جزئيات، توسط تبديل معكوس موجك مقدار پيش بيني توان باد را نتيجه مي دهند.

به منظور ارزيابي عملكرد روش پيشنهادي، سري زماني توان باد در مزرعه بادي

وبرا واقع در جنوب شرقي استراليا مورد پيش بيني قرار مي گيرد. نتايج پيش بيني كوتاه مدت با افق يك و سه ساعته

براي چهار هفته مختلف از چهار فصل سال بيانگر توانمندي روش پيشنهادي در پيش بيني سري زماني غيرخطي توان باد ميباشد .

 

حسين ايرانمنش آرش ميرانيان مجيد عبداله زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *