پيش بيني قيمت متوسط موزون برق در حراجهاي تمايزي و كاربرد آن در بازار برق ايران

پيشبيني قيمت برق در بازارهاي لحظهاي و بازارهاي پيش- فروش براي هر دو طرف خريدار و فروشنده از اهميت ويژه- اي برخوردار است. بعبارت ديگر با در اختيار داشتن يك پيشبيني مناسب، خريدار و يا فروشنده ميتوانند قيمت مناسبي را به بازار جهت خريد يا فروش پيشنهاد نمايند و از اين طريق كنترل و مديريت ريسك مالي خود را نيز به نحو مناسبي انجام دهند. در ساختار PAB1كه در بازار ايران بكار ميرود پيشبيني قيمت متوسط موزون از اهميت ویژه خريداران برخوردار است. از اينرو در اين مقاله به مساله مدل كردن قيمت متوسط موزون برق بر اساس يافتن تابع توزيع مناسب و پيشبيني آن بر اساس سريهاي زماني پرداخته ميشود. ضمن آنكه بر اساس بررسيهاي انجام شده”تحليلي برخواص قيمت متوسط موزون برق صورت ميگيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *