پيش بيني عمر لوله هاي كندانسور با استفاده از روش هاي منطق فازي و شبكه عصبي

پيش بيني عمرتجهيزات نيروگاههاي حرارتي از جمله كندانسور براي جلوگيري از خروجيهاي ناخواسته، بهينه نمودن فعاليتهاي تعميراتي وهمچنين تهيه برنامه زمانبندي بازديدهاي دوره اي وتعميرات اساسي امري لازم و ضروري مي باشد . در اين مقاله، با تو جه به ارزيابي وضعيت لوله هاي كندانسورچهار واحد بخاري نيروگاه نكا با روش بازرسي جريان گردابي، چگونگي تغييرات ضخامت جداره لوله هاي فوق برحسب زمان، مورد بررسي قرار گرفت . حداكثر نرخ كاهش ضخامت لوله با استفاده از منطق فازي و شبكه عصبي محاسبه و با يكديگر مقايسه گرديد و با در نظرگرفتن حداقل ضخامت لازم لوله هاي مزبور ، طول عمر باقيمانده آنها تعيين شد.

 

محمد حسن سعيدي ، عليرضا مجيديان
دانشگاه صنعتي شريف، دانشكده مهندسي مكانيك
دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم وتحقيقات
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *