پيش بيني تقاضاي ماهيانه برق با استفاده از مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي و آريما در ايران

پيش بيني تقاضاي برق در مقاطع بلند مدت براي توسعه نيروگاههاي كشور و در ميان مدت و ماهيانه براي استراتژي هاي شركتهاي وابسته و توليد كننده قطعات جانبي صنعت برق ضرورتي غير قابل اجتناب مي باشد . همچنين پيش بيني هاي كوتاه مدت تقاضاي برق جهت تنظيم برق مصرفي بين بخشهاي مختلف ضروري است . هدف  از اين مقاله پيش بيني هرچه دقيق تر تقاضاي برق مي باشد و براي اين منظور تقاضاي ماهيانه برق از سال 1370 تا سال 1381 در نظر گرفته شده و داده هاي  سالهاي 80 و 81 بعنوان معيار ارزيابي انتخاب گرديده است . در اين مقاله از دو روش آريما و مدل شبكه هاي عصبي مصنوعي جهت پيش بيني استفاده شده است.   نتايج نشان مي دهد كه شبكه هاي عصبي مصنوعي عملكردي بهتر از مدلهاي آريما در خصوص پيش بيني مقادير سري هاي زماني دارند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *