پيشنهاد روشي جهت بررسي امكان كاربرد PSTبه جاي نصب خطوط انتقال نيرو

برنامه ريزي سيستم انتقال احداث خطوط جديد بسيار پرهزينه و زمانبر است. پس اگر بتوان نصب خطوط را به تاخير انداخت و يا از احداث خطوط جلوگيري كرد، ميتوان
درهزينه و زمان صرفهجويي كرد. در اين مقاله ايدهاي جديد براي استفاده از ترانسفورماتور فيزشيفتر PSTبه جاي احداث خط ارائه شده است و اين ايده از نقطه نظرات فني و اقتصادي مورد بحث قرار گرفته است. روش مورد استفاده براي جايابي ،PSTروش جايابي مستقيم است. در اين تحقيق شبكه سراسري برق ايران با در نظر گرفتن كليه طرحهاي موجود و مصوب براي سال 1390مبناي مطالعه قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *