پيشنهاد تدوين استاندارد براي سيستمهاي فتوولتاييك متصل به شبكه

استفاده از انرژي فتوولتاييك در جهان، با نرخ قابل توجهي رو به افزايش است. مطالعه چشم اندازهاي صنعت فتوولتاييك بر تداوم و تسريع نرخ توسعه اين صنعت دلالت  دارد. قسمت اعظم انرژي فتوولتاييك به صورت سيستم هاي متصل به شبكه مورد استفاده قرار ميگيرد. سيستم هاي متصل به شبكه فتوولتاييك در كنار ساير منابع توليد پراكنده به منزله نيروگاههاي كوچك، انرژي الكتريكي را به شبكه نيرو تزريق ميكنند. ورود اين منابع به شبكه برق مسايل تازهاي را مطرح مينمايد. حفظ پايداري شبكه و  ارايه كيفيت توان مطلوب در صورت افزايش استفاده از منابع توليد پراكنده نيازمند تبعيت از استانداردهاي جديدي است كه در اين زمينه تدوين شده باشند. در اين مقاله با تاكيد بر ضرورت تدوين استاندارد براي سيستم هاي متصل به شبكه فتوولتاييك، مسايل خاص پردازشگرهاي توان متصل به شبكه فتوولتاييك مورد بررسي قرار گرفته و  استانداردي مقدماتي در اين زمينه پيشنهاد مي گردد .

 

بابك فرهنگي، شاهرخ فرهنگي، مجيد صنايع پسند
گروه برق و كامپبوتر دانشكده فني دانشگاه تهران
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *