زوال پره گردان

پيشبين تطبيقي سطح آب درام نيروگاه

پيشبين تطبيقي سطح آب درام نيروگاه سيكل تركيبي گيلان

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق ایران – كنترل پيشبين تطبيقي سطح آب درام نيروگاه سيكل تركيبي گيلان

اين مقاله به ارزيابي عملكرد كنترل پيشبين بر اساس مدل براي كنترل سطح آب درام نيروگاه سيكل تركيبي گيلان مي

پردازد. با استفاده از داده ها و دياگرامهاي بالانس گرمايي نيروگاه سيكل تركيبي گيلان مدل غير خ طي درام نيروگاه

بدست آمده است. از كنترل پيشبين بر اساس مدل كه با تغييرات ديناميك فرآيند تطبيق پيدا مي كند،

در حلقه خارجي كنترل آبشاري استفاده كرده ايم، بطوريكه اغتشاشهاي قابل

اندازه گيري(تغييرات بار ) و اغتشاشهاي غير قابل اندازه گيري(تغييرات فشار) به طور موثري حذف شده اند و سطح

آب درام در محدوده ايمني مشخص شده قرار گرفته است .

نتايج شبيه سازي نشان مي دهد كه كنترل پيشبين آبشاري كارايي بهتري ازكنترل كننده PID آبشاري دارد .

در انتها اين الگوريتم به مدل غير خطي درام، ديگ بخار اعمال شده و

نتايج نشان دهنده بهبود عملكرد است.

امروزه شاهد تغييرات شديد و ناگهاني بار شبكه بخصوص اختلاف زياد بار در شب و روز هستيم . بنابراين استفاده از

تكنيك كنترلي كه متغيرهاي مهم نيروگاه را در محدوده قابل قبول قرار دهد، اهميت زيادي دارد.

محسن منتظري كاوه هوشمندي
دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *