پياده سازي سيستم هوشمند پا سدهي براي ربات هاي فوتباليست با استفاده از منطق فازي

در اين نوشتار، پياده سازي سيستم هوشمند پاس دادن براي رباتهاي فوتباليست، شامل شناسايي مناسب ترين بازيكن هدف براي دادن پاس و ميزان اطمينان پاس و غيره ارائه مي گردد. در پياده سازي سيستم از منطق فازي استفاده شده است. در ابتدا مهمترين پارامترهاي يك پاس خوب تعريف شده و با استفاده از آ نها rule base هاي فازي بصورت تجربي استخراج شده اند. سپس با استفاده از اين rule base ها ، سيستم ادراك فازي پياده سازي شده است. يك محيط شبيه سازي نيز براي بررسي عملكرد سيستم تهيه شده است.

 

اسماعيل آتشپز گرگري
دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *