پياده سازي سيستم حفاظت از راه دور به منظور استفاده در PLC ديجيتال

سيستم حفاظت از راه دور (TPS) به منظور قطع تقريبا همزمان دو طرف خط فشار قوي در موقع بروز عيب شبكه استفاده مي شود. عملكرد سريع ، دقيق و بدون خطا از ضروريات آن بوده و بصورت واسطه اي بين سيستم حفاظت و تجهيزات مخابراتي عمل مي نمايد. سيستم حفاظت از راه دور طراحي شده ، دو فرماني است (فرامين A،B و A+B را مي تواند ارسال كند) و در آن فركانس پايلوت PLC بعنوان سيگنال گارد و باند پايه بعنوان كانال فرامين مي باشد و به پهناي باند اضافه اي نياز ندارد . كليه عمليات پردازش و تصميم گيري و واسطه با محيط انتقال مخابراتي (PLC ديجيتال ) بصورت كاملا ديجيتال توسط پردازشگر DSP انجام مي شود . برنامه هاي نرم افزاري با مدل سازي وظايف يك سيستم حفاظت از راه دور تهيه شده اند و در موقع روشن شدن سيستم ، از طريق ISA-BUS كامپيوتر كنترل مركزي در سيستم PLC ديجيتال ، درون حافظه هاي پردازشگر مربوطه قرار مي گيرند. تغيير پارامترهاي سيستم (زمان و مد ت انتقال ، مدت ارسال فرامين ، فواصل ارسال تست و…) به راحتي باتغيير نرم افزار قابل انجام است. با كمك نرم افزار ، قسمتهاي سخ ت افزاري اين سيستم حداقل شده كه علاوه بر بهبود كيفيت سيستم ، برخي مشكلات توليد
از جمله هزينه ، تنظيمها و تستهاي كارخانه اي تقليل مي يابد.

 

مريم شبرو
پژوهشگاه نيرو- پژوهشكده كنترل و مديريت شبكه
تهران-ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *