پياده سازي سخت افزاري تشخيص، كلاس بندي و محل يابي خطا در خطوط انتقال

اين مقاله، طراحي و ساخت يك نمونه محل ياب خطاي ديجيتال را كه به طور مستقل قابليت هاي تشخيص لحظة وقوع خطا، تشخيص نوع خطا و نيز تعيين محل خطا را براي خطوط انتقال دارا مي باشد ، ارائه مي كند. براي تشخيص وقوع خطا از تنظيم آني استفاده شده و براي تعيين نوع خطا از روش كلارك بهره گرفته شده است . روش محل يابي خطا بر مبناي مؤلفة فركانس اصلي سيگنال هاي ولتاژ و جريان اندازه گيري شده در يك انتهاي خط مي باشد. در اينجا از يك روش جبران سازي جهت بهبود دقت محل يابي خطا بهره گرفته شده است. به طوري كه تأثير تغذية انتهاي خط با استفاده از مدل كامل شبكه در نظر گرفته مي شود. سخت افزار و نرم افزار محل ياب خطا تشريح مي گردد و نتايج حاصل از آزمايش دستگاه با استفاده از داده هاي خطاي شبيه سازي شده با برنامة حالت گذراي EMTP ارائه شده است. نتايج آزمايش ها نشان مي دهند، روشي كه ارائه گرديده و بر روي سخت افزار پياده شده است از دقت قابل قبولي برخوردار است و قابل استفاده در سيستم هاي واقعي مي باشد.

 

صادق جمالي حميد سرداري سعيد رمضان جماعت حسين شاطري
دانشگاه علم و صنعت ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *