زوال پره گردان

پست های اتوماسیون با در نظر گرفتن تجهیزات مازاد

پست های اتوماسیون با در نظر گرفتن تجهیزات مازاد

بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – ارزیابی قابلیت اطمینان در پست های اتوماسیون با در نظر گرفتن تجهیزات مازاد

امروزه پیشرفت در حوزه تکنولوژی دیجیتال ، رشد سریع ریزپردازنده ها و کاهش قیمت تمام شده تجهیزات دیجیتال

تحول عظیمی در سیستم های قانویه ایجاد نموده است.

از جمله این موارد میتوان به بحث قابل اطمینان فعالیت های کنترلی در پست های اتوماسیون (DCS) در مقایسه با پست های مرسوم

Conventional اشاره نمود . در این مقاله ابتدا به ارائه یک مدل بر مبنای نمودار بلوکی شبکه برای محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان و

دسترس پذیری بر مبنای استاندارد MIL-STD-785B می پردازیم و در ادامه ضمن محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان و دسترس پذیری

توابع کنترلی توسط HMI (Human Machine Interface) در یک پست علاوه بر تایید مدل ارائه شده برای محاسبه

شاخص های قابلیت اطمینان و دسترس پذیری اثر مطلوب وجود تجهیزات مازاد بر روی این پارامترها نشان داده شده است.

امروزه سیستم های حفاظت و کنترل پست که تحت عنوان سیستم های ثانویه شناخته میشوند بصورت طبیعی چند تابعی – چند منظوره

میباشند .

تا دو دهه پیش هریک ازین توابع بصورت مجزا توسط یک تجهیز مستقل پیاده سازی می شدند اما امروزه پیشرفت در حوزه تکنولوژی دیجیتال تحول

عظیمی ایجاد نموده است.

 

فرشید صالحی – رضا کی پور – زهرا مروج

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – سمنان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *