پروژه شناسایی سیستم به نرم افزار متلب

مقدمه :
در این جزوه قصد داریم که با برخی از روش های شناسایی سیستم ها که بصورت تابع در نرم افزار MATLAB موجود هستند ، آشنا شویم . لذا یکی از مثالهای محک کنترل در نظر گرفته میشود و با استفاده از روش های مد نظر ، عمل شناسایی سیستم انجام می پذیرد .

فهرست :
– تحریک پایا
– سیگنال نویز سفید گوسی
– سیگنال توالی باینری شبه تصادفی
– خود همبستگی و همبستگی عرضی
– شناسایی سیستم با مدل AR
– شناسایی سیستم با مدل ARMA
– شناساسی سیستم با مدل ARX
– شناسایی سیستم با مدل ARMAX
– شناسایی سیستم با روش حداکثر احتمال وقوع تکراری
– شناسایی سیستم با روش متغیرهای ابزاری
– شناسایی سیستم با روش Box-jenkins
– شناسایی با مدل چندجمله ای خطای خروجی OE
– معیار اطلاعات آکایکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *