پديده تركيدن بانكهاي خازن فشار متوسط در شبكه هاي توزيع

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي پديده تركيدن بانكهاي خازن فشار متوسط در شبكه هاي توزيع نيرو راهكارهاي پيشنهادي

دانلود مقاله : بررسي پديده تركيدن بانكهاي خازن فشار متوسط در شبكه هاي توزيع نيرو راهكارهاي پيشنهادي

 

نصب خازن در سيستمهاي توزيع علي رغم كاهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ، موجب بروز پديده هايي همچون

گذراهاي شديد كليدزني و پديده تشديد در شبكه توزيع مي گردد كه علاوه بر تاثير منفي روي شاخصهاي كيفيت توان، بر روي تجهيزات نصب شده در شبكه و بارهاي

حساس متصل به آن نيز اثرات مخربي داشته و در موارد متعددي چنانچه در گزارشات بهرهبرداران شبكه هاي توزيع آمده است موجب تركيدن خازنهاي نصب شده

ميشود.

 

 

به همين منظور در انتخاب محل و مقادير خازنهاي نصب شده در شبكه، علاوه بر كاهش تلفات، هزينه و بهبود پروفيل ولتاژ، كاهش

اثر پديده هاي فوق تا حد استاندارد نيز ميبايست در نظر گرفته شود.

 

 

در مطالعات كيفيت توان، طيف امپدانس نقاط كانديد نصب خازن بدست آمده و با بررسي آن، امكان وقوع تشديد سري و موازي در شبكه مشخص و در صورت وجود مشكل

با تغيير محل يا اندازهي بانكهاي خازن، از عواقب بعدي جلوگيري ميشود. در اين مقاله، پس از بررسي تاثير نصب خازن در طيف امپدانس نقاط مختلف شبكه، ضرورت

استفاده از مدلهاي هارمونيكي در مطالعات خازنگذاري شبكه هاي توزيع نيرو تبيين و نتايج اجراي اين مطالعات روي فيدرهاي فشار متوسط يك نمونه واقعي ارائه ميشود.

 

بيژن گشايشي سيروس احمدي توسي علي معاني
شركت مهندسي باسكو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *