پخش توان در يك ريز شبكه خودگردان با درنظر گرفتن عدم قطعيت در بارها

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – مطالعه پخش توان در يك ريز شبكه خودگردان با درنظر گرفتن عدم قطعيت در بارها و امپدانس خطوط

دانلود مقاله : مطالعه پخش توان در يك ريز شبكه خودگردان با درنظر گرفتن عدم قطعيت در بارها و امپدانس خطوط

در اين مقاله براي يك ريزشبكه خودگردان ، يك روش پخش توان با درنظر گرفتن عدم قطعيت در بارها و امپدانس

خطوط مورد مطالعه قرار مي گيرد. مديريت توان در ريزشبكه موردنظر بصورت غير متمركز بوده و تقسيم توان بين منابع

فرمان پذير ريزشبكه بر اساس مشخصه هاي افتي فركانس / ولتاژ محلي انجام مي گيرد .

در اين روش فركانس و اندازه ولتاژ منابع برحسب توان حقيقي و راكتيو توليدي آنها تغيير مي كند. مشخصه هاي افتي فركانس/ ولتاژ جديد براي كنترل

توان منابع فرمان پذيراستفاده شده و لازم است معادلات آنها با معادلات پخش توان در گره هاي ريزشبكه تركيب شوند.
معادلات پخش توان ريزشبكه با درنظر گرفتن عدم قطعيت در بارها و امپدانس خطوط در چارچوب متعامد استخراج

مي گردد. سپس با مدلسازي عدم قطعيت هاي ريزشبكه بصورت اعداد فازي مثلثي و حل معادلات پخش توان به روش مرزي،

تاثير عدم قطعيت ها بر متغيرهاي خروجي ريزشبكه تعيين مي شود .

 

از طريق مطالعه يك ريزشبكه خودگردان نمونه، كاربرد روش پخش توان موردنظر جهت تعيين متغيرهاي خروجي ريزشبكه با درنظر گرفتن عدم قطعيت در بارها و امپدانس

خطوط نشان داده مي شود.

 

 

اسماعيل رك رك  – محمداسماعيل همداني گلشن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *