پخش بار در سيستم هاي توزيع شعاعي با در نظر گرفتن عدم قطعيت بار به روش فازي

اين مقاله روش فازي را بر اي پخش بار سيستم ها ي توزيع شعاعي بيان مي كند . تئوري مجموعه فازي يك راه مناسب براي مدل كردن اطلاعات نادقيق و اطلاعاتي كه با عدم قطعيت همراه هستند را پيشنهاد مي دهد. در اين مقاله تركيب مجموعه اي از مدلهاي فازي و تكنيك هايي براي محاسبه شبكه ها ي توزيع الكتريكي بيان مي شود . همچنين تئوري هاي مرتبط با اعداد فازي به صورت مناسبي براي كاربردهاي عملي ساده سازي ميگردند . استفاده از روش فازي براي پخش بار فازي براي زماني ارائه شده است كه ولتاژ پست و بار گره ها به شكل اعداد فازي نمايش داده شده اند . اين روش با روشهاي قبلي مقايسه شده و سپس روي يك شبكه نمونه 34 باس پياده سازي شده و نتايج آن مورد بررسي قرار گرفته است.

 

بلال محمدي كله سر -عليرضا سيفي
دانشجوي كارشناسي ارشد قدرت -استاديار گروه مهندسي برق و الكترونيك
دانشكده مهندسي دانشگاه شيراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *