پتانسيل يابي ساخت نيروگاههاي ميكرو در سطح كشور

امروزه در بسياري از كشورهاي دنيا بهره مندي از انرژي هاي تجديد پذير به عنوان يك راه حل مفيد در راستاي توسعه
پايدار پيشنهاد و اجرايي شده است. توليد انرژي برق آبي در مقياس ميكرو )كوچكتر از 100كيلو وات( در محيط هاي مستعد نيز به عنوان يكي از روش هاي شناخته شده تامين انرژي براي واحد هاي پراكنده و دور از شبكه سراسري در جهان پيشنهاد و مورد استفاده قرار مي گيرد. تكنولوژي نه چندان پيچيده و دوستدار محيط زيست نيروگاه هاي ميكرو نيازمند بستر سازي فرهنگي به منظور كمك به عموميت بخشي آن در كشور عزيزمان ايران مي باشد. پژوهش پتانسيل يابي – نقطه محور با هدف شناسايي نقاط مستعد )با سطح علاقمندي تجاري( در 11استان منتخب در كشور انجام شده است. هدف اصلي طراحي شده براي اين پژوهش كمك به فرآيند دسته بندي )تيپ سازي( توربين هاي ميكرو مي باشد. انجام اين تحقيق بر اساس تلفيقي از تعاملات سازماني با ارگانهاي مرتبط با موضوع )جهاد كشاورزي، شيلات، ميراث فرهنگي، آب منطقه اي و آب و فاضلاب و …( و مطالعات ميداني صورت پذيرفته است. برنامه اين تحقيق بر اساس طراحي فرم هاي اطلاعاتي و مطالعات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *