پايش اتوماسيون توزيع با استفاده از مدل سازي پتري نت

بيست و ششمين كنفرانس بين المللي برق – پايش اتوماسيون توزيع با استفاده از مدل سازي پتري نت

دانلود مقاله :پايش اتوماسيون توزيع با استفاده از مدل سازي پتري نت

روند رو به رشد شبكه هاي توزيع انرژي الكتريكي و كاربرد روز افزون مولدهاي توليد پراكنده در اين شبكه ها، سبب ايجاد پيچيدگي در پايش فرآيند اتوماسيون و در نتيجه  امكان تصميم گيري اشتباه در امور بهره برداري اين شبكه ها شده است. لذا نياز به سيستمي كه بتواند در مراكز كنترل در كنار بهره برداران توزيع مستقر شود و ايشان را در تشخيص حالت هاي نادرست سيستم اتوماس يون توزيع ياري رساند ضروري به نظر مي رسد . با توجه به اين مساله، در اين پژوهش سعي شده است كه با استفاده از روش مدل سازي پتري نت، مدلي از سيستم اتوماسيون يك شبكه توزيع نمونه ارائه گردد كه بتواند با پياده سازي در كنار سيستم پايش مراكز كنترل شبكه  هاي توزيع و استفاده از اطلاعات دريافتي در اين مراكز، بر عملكرد مراحل مختلف فرآيند اتوماسيون نظارت كرده و حالت هاي نادرست را به صورت بي وقفه تشخيص، و
به اپراتور اطلاع دهد . لذا مدل پيشنهادي با آگاه سازي بهره بردار و كمك به تصميم گيري صحيح او، سبب كاهش قطع و وصل هاي نادرست در سطح شبكه هاي توزيع
افزايش قابليت اطمينان آن مي گردد.

مهدي ساكي
گروه مپنا
شركت مهندسي و ساخت برق و كنترل مپنا (مكو)
كرج – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *