پايداري گذراي شبكه خراسان با استفاده از حذف ژنراتور مبتني بر سيستم عصبي-فازي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – پايداري گذراي شبكه خراسان با استفاده از حذف ژنراتور مبتني بر سيستم عصبي-فازي

دانلود مقاله : بهبود پايداري گذراي شبكه خراسان با استفاده از حذف ژنراتور مبتني بر سيستم عصبي-فازي

در اين مقاله روش كنترلي حذف ژنراتور را كه براي بهبود

پايداري گذرا مورد استفاده قرار مي گيرد با استفاده از سيستم هوشمند عصبي – فازي اجرا مي شود. با توجه به اينكه حذف

ژنراتور بايد قبل از ناپايداري انجام شود و از طرفي ناپايداري بعد از وقوع خطا نمايان مي شود بايستي ناپايداري را پيش بيني

نمود تا در صورت لزوم، به موقع عمل كنترلي انجام گيرد .

 

ناپايداري سيستم قدرت معمولا از نوسانات زاويه روتور مورد ارزيابي قرار مي دهند ولي در مقاله حاضر بدليل تشخيص

سريع تر ناپايداري و در دسترس بودن از زاويه ولتاژ باس متناظر ژنراتورها نيز به جاي زاويه روتور استفاده مي شود . در ادامه مقاله زواياي روتور و ولتاژ باس متناظر ژنراتور را با

استفاده از سيستمي عصبي- فازي پيش بيني مي شود تا قبل از

ناپايدار شدن سيستم، در صورت لزوم با كمترين مقدار حذف ژنراتور به هنگام از ناپايداري جلوگيري شود.

شبيه سازي ها بر روي شبكه خراسان انجام شده و نتايج قابل قبولي بدست آمده است.

 

محمد ابراهيميان بيدختي ، مصطفي عيدياني ، حسين تركمني ، مهدي قامتي ، هاشم مرتضوي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *