شبكه عصبي مصنوعي

پاسخ دینامیکی سیستم کنترل خودکار تولید در حضور جابجاکننده فاز

پاسخ دینامیکی سیستم کنترل خودکار تولید در حضور جابجاکننده فاز

بیست  و پنجمین کنفرانس بین المللی برق – بهبود پاسخ دینامیکی سیستم کنترل خودکار تولید در حضور جابجاکننده فاز تریستوری

 

در این تحقیق یک سیستم کنترل خودکار تولید دو ناحیه ای با واحدهای متفاوت تولید (حرارتی و آبی )‌که به وسیله یک حط انتقال به یکدیگر

متصل شده است را به ازای تغییر در بار الکتریکی سیستم مورد مطالعه قرار داده ایم و تاثیر استفاده از سیستم های جابجاکننده فاز تریستوری را

برپاسخ دینامیکی سیستم کنترل تولید مورد بررسی قرار داده ایم، به منظور اخذ پاسخی واقع بینانه از مساله ، از مدل

غیرخطی توربین استفاده کرده ایم (تاثیر محدودیت نرخ تولید واحدها در مسئله لحاظ شده است )،همچنین

سیستم گرمایش مجدد بخار واحدهای حرارتی را به ملاحظات اصلی مسئله افزوده ایم و در پایان با استفاده از الگوریتم PSO

مقدار پارامتر ضریب انتگرال هر ناحیه و پارامتر ضریب سیستم جابجاکننده فاز را به صورت بهینه انتخاب کرده ایم .

نتایج حاصل ازین تحقیقات نشان میدهد که استفاده از جابجا کننده های فاز تریستوری باعث بهبود پاسخ دینامیکی سیستم

کنترل تولید میشود.

بدین صورت که سیستم کنترل خودکار تولید در حضور شیفت دهنده فاز با پارامترهای انتخاب شده توسط الگوریتم

بهینه سازی،دارای پاسخ هایی با دامنه کمتر و زمان میرایی کوتاهتر می باشد ، البته

برای سیستم هایی که دارای ماهیت پاسخ نوسانی بیشتری میباشند (مانند واحدهای تولید آبی )تاثیر

مطلوب استفاده از فاز شیفتر مشهودتر است .

 

بشیر بخشیده زاد – بابک مظفری – حامد حسنوند

دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *