پارامترهاي پايدارساز سيستم قدرت (PSS) نيروگاه نكا

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – بررسي و تنظيم مجدد پارامترهاي پايدارساز سيستم قدرت (PSS)

دانلود مقاله : بررسي و تنظيم مجدد پارامترهاي پايدارساز سيستم قدرت (PSS)

اين مقاله به بررسي و تنظيم مجدد پارامترهاي پايدارساز

قدرت نيروگاه نكا و مطالعه هماهنگي عملكرد آن با محدودساز زيرتحريك مي پردازد. براي انجام اين مطالعات ، ابتدا داده هاي موردنياز براي مطالعات ديناميكي واحدها

استخراج و سپس براي مطالعات نوسانات كوچك، مدل خطي شده سيستم توربين-ژنراتور نيروگاه نكا به همراه سيستم

تحريك استاتيكي و پايدارساز سيستم قدرت توسعه داده شد .
دقت مدل توسعه داده شده با نتايج اندازه گيري شده مورد

ارزيابي قرارگرفت. مطالعات نوسانات كوچك و نهايتا رفتار دو نوع سيستم پايدارسازقدرت (3B,2B) بررسی گردید .

علاوه بر اين مدل غيرخطي سيستم توربين -ژنراتور نيروگاه نكا به همراه سيستم تحريك استاتيكي و پايدارساز سيستم

قدرت براي مطالعات حوزه زماني با استفاده از نرم افزار PSCAD/EMTDC توسعه داده شد.

با استفاده از اين مدل، مطالعات جامعيجهت بررسي رفتار ديناميكي واحدها صورت گرفت. ارزيابي عملكرد پايدارسازقدرت هر واحد،تحت

شرايط مختلف بهره برداري، مورد مطالعه و بررسي دقيق قرار گرفت.

 

يكي ديگر از مواردي كه مطالعات آن ضروري تشخيص

داده شد بررسي تداخل احتمالي محدوكننده زيرتحريك با پايدارساز قدرت بود. اين مطالعات براي واحدهاي با سيستم تحريك قديم و جديد و تحت شرايط مختلف بهره برداري

مورد ارزيابي قرار گرفتند و خوشبختانه هيچگونه تداخل نامطلوبي مشاهده نشد.

سيدعلي نبوي نياكي – مجيد شهابي – غلامحسن رضايي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *