يک راه حل براي بهبود پخش شبانه موج متوسط با استفاده از انتشار امواج آسماني

هدف اين نوشتار ارائه يک راه حل برای بهبود پوشش شبانه فرستنده های موج متوسط ازطريق تغيير پترن آنتن مي باشد. بدون آنكه تغييرات اساسي در فرستنده ها ايجاد گردد. اهم مشکلات موجود پخش در باند موج متوسط بويژه در هنگام شب عبارتند از: ‐۱تداخل هم کانال از فرستنده هاي دور ‐۲کاهش پوشش فرستنده در شب نسبت به روز ‐۳ايجاد مزاحمت براي ساير فرستنده ها در مناطق خارج از پوشش محلي و شلوغي باند موج متوسط اجراي راه حل پيشنهادي در اين نوشتار موجب صرفه جويي اقتصادي در کاهش تعداد فرستده ها و کاهش مصرف انرژي ، همچنين کاهش شدت ميدان در مناطق دور دست و خارج از پوشش محلي و نهايتاً کاهش تداخلات ناخواسته میگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *