يك روش جديد جهت تعيين حدود ظرفيت و مكان نيروگاههاي توليد پراكنده، بدون نياز به تغيير هماهنگي رله هاي حفاظتي

با توجه به كاربردهاي متنوع و فوايد اتصال نيروگاههاي توليد پراكنده به شبكه توزيع ، در سالهاي اخير توجه زيادي به اين واحدها شده است. اما اين فوايد زماني محقق خواهند شد كه تبعات ناشي از ورود اين واحدها به سيستم توزيع نيز بطور كامل بررسي و معايب آن مرتفع گردد. يكي از اين جنبه ها ، هماهنگي حفاظتي سيستم توزيع است كه عموماً بصورت شعاعي طراحي شده اند. در اين مقاله با ذكر يكي از اين مشكلات ، مجموعه اي از فرمولها براي محدودسازي اندازه نيروگاههاي مذكور جهت حفظ هماهنگي حفاظتي سيستم موجود ارائه گرديده است. براي روشن تر شدن موضوع يك سيستم نمونه در محيط نرم افزار DIgSILENT

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *