يك روش جديد جهت تعيين حدود ظرفيت و مكان نيروگاههاي توليد پراكنده، بدون نياز به تغيير هماهنگي رله هاي حفاظتي

با توجه به كاربردهاي متنوع و فوايد اتصال نيروگاههاي توليد پراكنده به شبكه توزيع ، در سالهاي اخير توجه زيادي به اين واحدها شده است. اما اين فوايد زماني محقق خواهند شد كه تبعات ناشي از ورود اين واحدها به سيستم توزيع نيز بطور كامل بررسي و معايب آن مرتفع گردد. يكي از اين جنبه ها ، هماهنگي حفاظتي سيستم توزيع است كه عموماً بصورت شعاعي طراحي شده اند. در اين مقاله با ذكر يكي از اين مشكلات ، مجموعه اي از فرمولها براي محدودسازي اندازه نيروگاههاي مذكور جهت حفظ هماهنگي حفاظتي سيستم موجود ارائه گرديده است.براي روشن تر شدن موضوع يك سيستم نمونه در محيط نرم افزار DIgSILENT شبيه سازي شده است.

 

علي فرزانه رفعت – سيد محمد تقي بطحائي
دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي برق-قدرت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات
دانشكده مهندسي برق دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي
شركت مهندسين مشاور قدس نيرو

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *