يك استراتژي و روش جديد براي توسعه شبكه انتقال در ساختار رقابتي صنعت برق

شبكه انتقال در بازار برق رقابتي نقش مهمي ايفا مي كند. در يك محيط رقابتي، بايستي همه شركت كنندگان در بازار از امكان دسترسي به شبكه انتقال برخوردار  باشند. در ساختار جديد صنعت برق مساله توسعه شبكه انتقال بر مبناي هدف كلي فراهم نمودن فضاي رقابتي جهت خريد و فروش انرژي الكتريكي مورد توجه محققين  قرار گرفته است. بديهي است روشهاي متداول براي توسعه انتقال در محيطهاي رقابتي مناسب نيستند. زيرا رفتار بازار را مدل نمي كنند. در اين مقاله يك استراتژي  جديد براي توسعه انتقال پيشنهاد مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *