يافتن منابع فیلکر در يك سيستم قدرت با تغذيه چندگانه

امروزه به منظور افـزايش قابليـت اطمينـان بـرق توليـدي، در بسياري از مناطق، سيستم هـاي قـدرت مختلـف بـه يكـديگر متصل مي شوند. به اين ترتيب سيسـتم قـدرت كلـي از نقـاط مختلف تغذيه مي شود و اين باعث افـزايش قابليـت اطمينـان كل سيستم مي شود. اما از طرفي اين موضوع سبب مـي شـود كه فليكر توليدي به وسيله منابع مختلف موجود در سيستم در كل سيستم منتشر شود و بارهاي خطـي را تحـت تـاثير قـرار دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *