ورود و خروج واحدهاي توليد انرژي در سيستم قدرت تجديد ساختار يافته با استفاده از الگوريتم مورچگان

در اين مقاله ابتدا به معرفي مساله در مدار قرار گرفتن واحدهاي نيروگاهي و لزوم وجود يك الگوريتم براي حل آن پرداخته مي شود . در ادامه اين مساله در سيستم  سنتي و تجديد ساختار يافته و تفاوتهاي به وجود آمده براي حل مساله در دو محيط مذكور بررسي م يگردد.سپس نحوه اعمال الگوريتم كلوني مورچگان به مساله در مدار قرار گرفتن واحدها معرفي مي شود .

 

حسن منصف
استاديار گروه برق و كامپيوتر – دانشكده فني – دانشگاه تهران
عليرضا خواجه
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد – گروه برق و كامپيوتر – دانشكده فني – دانشگاه تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *