هولوگرافي

هولوگرافي روش تهيه تصاوير سه بعدي با استفاده از نور مي باشد.يعني با استفاده از خواص نور مي توانيم يك تصوير هولوگرام ايجاد كنيم. البته هر نوري بـراي ضـبط يـك تصـوير هولـوگرام مناسـب نيسـت.در ايـن مقالـه اصـول هولوگرافي، مشخصات نور لازم، موادي كه به عنوان ضبط كننده تصاوير هولوگرام مورد استفاده قرار مـي گيرنـد شـرح داده مي شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *